Tải Game

[Hoạt động] Chiến Trường Liên Server

19/08/2019

1. Hộ Tống Mỹ Nữ Liên Server:

- Có 4 loại hộ tống: Sơ - trung - Cao - Siêu, tùy vào loại hộ tống mà mức tiêu khác nhau và thu lợi exp khác nhau.

- Mỗi ngày có 3 lượt hộ tống.

- Thời gian x2 thưởng mỗi ngày: 14:00 - 14:30, 17:30 - 18:00

- Phần thưởng sau khi hoàn thành 3 lượt hộ tống: 25 mảnh Ngọc Công, 25 mảnh Ngọc thủ HP, 5 Đá Tinh Luyện và rất nhiều exp.

 

 

2. Chiến Trường Liên Server:

- Hàng ngày có thể làm nhiệm vụ ngày Liên server tại Chiến trường liên server.

- Hoàn thành nhiệm vụ liên server nhận điểm Danh vọng đổi trong Shop.

- Tổng lượt hoàn thành nhiệm vụ liên server tại server này đạt 100, 200, 300 có thể kích hoạt thưởng mục tiêu server, tất cả người chơi có thể nhận miễn phí.

- Chiến trường liên server mở từ 00:30 đến 23:30 hàng ngày.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ