Tải Game

[Giới thiệu] Luyện Trang Bị

19/08/2019

1. Đúc Trang Bị:

  • Cấp mở: Lv56

- Dùng đá đúc theo bậc có thể chế tạo trang bị của bậc đó, các trang bị có thể chế tạo được: Giáp tay, Giáp vai, Giày, Quần, Áo, Mũ.

- Tổng cộng có 19 bậc trang bị.

- Đá rèn cấp thấp có thể ghép thành đá bậc cao hơn.

 

2. Dung Luyện Trang Bị:

  • Cấp mở: Lv56

Tính năng Dung Luyện Trang Bị có thể phân giải các trang bị không cần thiết để thu hồi lại tài nguyên. Ngoài ra có thể bán tất cả mọi thứ khác thành Bạc.

 

3. Ghép:

  • Cấp mở: Lv56

- Tính năng Ghép cho phép ghép các vật phẩm, nguyên liệu từ cấp thấp lên cấp cao hơn.

- Các loại vật phẩm có thể ghép: Đá rèn, Ngọc, Đá Đúc Hồng Hoang, Vật phẩm hỗ trợ trang bị, Vũ khí phụ, Cờ bang, Ngoại quan,.....

 

4. Thần Hựu:

  • Cấp mở: Lv240

Có thể thay đổi các dòng thuộc tính đặc biệt cho trang bị Bậc 3 trở lên. Các dòng thuộc tính có thể tìm bằng cách quay số tại Kho Siêu Phàm.

 

5. Tẩm Độc Trang Bị:

  • Cấp mở: Lv280

- Tẩm độc trang bị có thể dùng cho trang bị Bậc 6 trở lên.

- Tiêu hao Đá tẩm độc và Đá tẩm độc cực phẩm, giúp trang bị thêm thuộc tính Tê Liệt và Kháng Tê Liệt.

- Cấp tẩm độc toàn thân đạt mốc sẽ kích hoạt kỹ năng tẩm độc.

- Đổi trang bị vẫn tiếp tục nhận hiệu quả cấp tẩm độc của trang bị ban đầu.

 

Chúc Kiếm hữu chơi game Tinh Vân Kiếm vui vẻ.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ