Tải Game

[Tính năng] Hỗn Nguyên

20/08/2019

1. Quy tắc:

- Cấp mở: Lv170 và tạo nhân vật được 7 ngày.

- Tiêu hao Đá tiến bậc Hỗn Nguyên để tăng điểm Chúc phúc. Điểm càng cao, tỷ lệ tiến bậc thành công càng cao.

- Tăng bậc sẽ mở Hỗn Nguyên mới, nhận buff thuộc tính, kích hoạt kỹ năng Thiên Phú siêu cấp.

- Điểm Chúc phúc Hỗn Nguyên 4 bậc đầu sẽ không giảm, từ bậc 5 trở lên sẽ giảm 70% hiện tại vào 05:00 hàng ngày.

 

2. Các bậc Hỗn Nguyên:

 • Bậc 1: Vân Y Điệp Tiên

 

 • Bậc 2: Tịch Diệt Vong Linh

 

 • Bậc 3: Tử U Thái Điệp

 

 • Bậc 4: Xích Diễm Kim Bàng

 

 • Bậc 5: Hắc Pháp Quan

 

 • Bậc 6: Ma Nhân Nữ Vu

 

 • Bậc 7: Mạn Đà Linh Xà

 

 • Bậc 8: Pháp Vương Dị Vực

 

 • Bậc 9: Thiên Mẫu Thánh Nữ

 

 • Bậc 10: Cửu Yêu Minh Phượng

 

 • Bậc 11: Tà Thần Tu La

 

 • Bậc 12: Lục Đạo Tiên Tôn

 

 • Bậc 13: Hàn Tuyền Binh Phách


3. Kỹ năng:

- Hỗn Nguyên có 2 kỹ năng chủ động mở theo bậc:

   

- Và 4 kỹ năng bị động kích hoạt và nâng cấp bằng sách kỹ năng:

   

   

 

4. Ảo hóa:

- Ảo hóa Hỗn Nguyên nhận được khi mở bậc.

- Mỗi ảo hóa sẽ kích hoạt thiên phú riêng, khi sử dụng Hỗn Nguyên sẽ nhận được skill thiên phú tương ứng.

 

Chúc Kiếm hữu chơi game Tinh Vân Kiếm vui vẻ.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ