Tải Game

[Tính năng] Khí Linh

12/08/2019

1. Quy tắc:

- Nhân vật đạt Lv155 và tạo nhân vật được 5 ngày sẽ mở hệ thống Khí Linh và lập tức kích hoạt Khí Linh cấp 1, nhận được phần thưởng thuộc tính.

- Tiêu hao Đá tiếc bậc Khí Linh để tăng điểm Chúc Phúc. Điểm càng cao, tỷ lệ tiến bậc thành công càng cao.

- Tăng bậc sẽ mở Khí Linh mới, nhận buff thuộc tính, kích hoạt kỹ năng Thiên Phú siêu cấp.

- Điểm Chúc Phúc Khí Linh 4 bậc đầu sẽ không giảm, từ bậc 5 trở lên sẽ giảm 70% hiện tại vào 05:00 hàng ngày.

 

2. Các bậc Khí Linh:

 • Bậc 1: Thần Nữ Vu Mã

 

 • Bậc 2: Nhị Lang Chân Quân

 

 • Bậc 3: Tam Thanh Đạo Nhân

 

 • Bậc 4: Chúc Dung Hỏa Thần

 

 • Bậc 5: Cửu Thiên Huyền Nữ

 

 • Bậc 6: Trục Nhật Thần Tiễn

 

 • Bậc 7: Tướng Liễu Chín Đầu

 

 • Bậc 8: Tu La Sát Thần

 

 • Bậc 9: Thông Thiên Giáo Chủ

 

 • Bậc 10: Minh Hà Lão Tổ

 

 • Bậc 11: Tây Vương Mẫu

 

 • Bậc 12: Thái Nhất Cổ Đế

 

 • Bậc 13: Tử Diệm Tà Tôn

 

 • Bậc 14: Tử Diệm Tà Tôn

 

 • Bậc 15: Tử Diệm Tà Tôn

 

 

3. Kỹ năng:

- Khí Linh có 2 kỹ năng chủ động mở theo bậc:

   

- Và 4 kỹ năng bị động kích hoạt và nâng cấp bằng sách kỹ năng:

   

   

 

4. Ảo hóa:

- Ảo hóa Khí Linh nhận được khi mở bậc và trong sự kiện.

- Mỗi ảo hóa sẽ kích hoạt thiên phú riêng, khi sử dụng Khí Linh sẽ nhận được skill thiên phú tương ứng.

 

Chúc Kiếm hữu chơi game Tinh Vân Kiếm vui vẻ!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ