Tải Game

[Tính năng] Pháp Bảo

12/08/2019

1. Quy tắc:

- Nhân vật đạt Lv105 có thể kích hoạt Pháp Bảo cấp 1, nhận thưởng thuộc tinh.

- Tiêu hao Đá tiến bậc Pháp Bảo để tăng điểm Chúc Phúc. Điểm càng cao, tỷ lệ tiến bậc thành công càng cao.

- Tăng bậc sẽ mở Pháp Bảo mới, nhận buff thuộc tính, kích hoạt kỹ năng Pháp Bảo siêu cấp.

- Điểm Chúc Phúc Pháp Bảo 4 bậc đầu sẽ không giảm, từ bậc 5 trở lên sẽ giảm 70% hiện tại vào 05:00 hàng ngày.

 

2. Các bậc Pháp Bảo:

 • Bậc 1: Luyện Yêu Hồ

 

 • Bậc 2: Nhẫn Nhiếp Hồn

 

 • Bậc 3: Đại Bi Kim Luân

 

 • Bậc 4: Ấn Không Động

 

 • Bậc 5: Lệnh Càn Khôn

 

 • Bậc 6: Sen Đá Tím

 

 • Bậc 7: Phù Đồ Kim Bát

 

 • Bậc 8: Lồng Cửu Long Thần

 

 • Bậc 9: Chuông Đông Hoàng

 

 • Bậc 10: Kinh Côn Luân

 

 • Bậc 11: Tháp Hạo Thiên

 

 • Bậc 12: Đá Nữ Oa

 

 • Bậc 13: Bồ Đề Linh Anh

 

 • Bậc 14: Yêu Linh Phần Thiên

 

 • Bậc 15: Bàn Long Ấn

3. Kỹ năng:

Pháp Bảo có một kỹ năng tuyệt kỹ

Và 4 kỹ năng bị động, được kích hoạt và nâng cấp bằng Sách kỹ năng.

   

   

 

4. Ảo hóa:

- Ảo hóa Pháp Bảo nhận được khi mở bậc và trong sự kiện.

- Mỗi ảo hóa sẽ kích hoạt thiên phú riêng, khi sử dụng Pháp Bảo sẽ nhận được skill thiên phú tương ứng.

 

Chúc Kiếm hữu chơi game Tinh Vân Kiếm vui vẻ.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ