Tải Game

[Tính năng] Thần Hành

12/08/2019

Kiếm hữu thân mến,

Trong Tinh Vân Kiếm khi nhân vật chạy sẽ tạo ra một hiệu ứng, đó gọi là thần hành. Ngoài mục đích thẩm mỹ ra thì thần hành cũng giúp tăng các chỉ số cho nhân vật.

1. Quy tắc:

- Nhân vật đạt Lv16 kích hoạt miễn phí Thần Hành bậc 1, sở hữu tốc độ Thần Hành.

- Tiêu hao Đá tiến bậc Thần Hành để tăng điểm Trưởng Thành, max điểm có thể  tăng sao.

- Điểm trưởng thành nhận được không xóa khi qua ngày mới.

- Điểm trưởng thành tăng sao còn dư sẽ được bảo lưu, nhưng điểm trưởng thành tăng bậc còn dư sẽ không được bảo lưu.

- Tăng bậc thành công, nhận buff nhiều thuộc tính, đồng thời mở khóa hình dạng Thần Hành mới.

 

2. Các bậc Thần Hành:

 • Bậc 1: Ngự Phong

 

 • Bậc 2: Xuân Ý

 

 • Bậc 3: Liệt Diễm

 

 • Bậc 4: Hàn Băng

 

 • Bậc 5: Lam Điệp

 

 • Bậc 6: Tử Điện

 

 • Bậc 7: Pháo

 

 • Bậc 8: Du Liên

 

 • Bậc 9: Phật Quang

 

 • Bậc 10: Vạn Kiếm

 

 • Bậc 11: Li Hỏa

 

 • Bậc 12: Long Đằng

 

 • Bậc 13: Tuyết Linh

 

 • Bậc 14: Hỏa Phượng

 

 • Bậc 15: Tịch Diệt

 

3. Kỹ năng và trang bị Thần Hành:

- Thần Hành bao gồm 4 kỹ năng bị động được kích hoạt bằng sách kỹ năng:

   

   

- 4 Thần Hành trang bị, bao gồm Giáp, Giáp tay, Giày và Mũ.

   

    

 

4. Ảo Hóa:

- Ảo hóa Thần Hành nhận được khi mở bậc và trong sự kiện

- Mỗi ảo hóa sẽ kích hoạt thiên phú riêng, khi sử dụng Thần Hành sẽ nhận được skill thiên phú tương ứng.

 

5. Thần Huy:

- Nhân vật đạt Lv185 sẽ mở Thần Hành Thần Huy.

- Thần Hành Thần Huy gồm Nhật Huy, Nguyệt Huy, Tinh Huy. Mỗi hệ thống cần nguyên liệu tiến bậc riêng.

- Tiêu hao nguyên liệu tăng bậc tương ứng, nhận điểm Chúc Phúc. Điểm Chúc Phúc đầy, tăng bậc thành công.

- Tăng bậc thành công sẽ được nhận buff nhiều thuộc tính.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ