Tải Game

[Tính năng] Thánh Vật

20/08/2019

1. Quy tắc:

- Cấp mở: Lv180 và tạo nhân vật được 9 ngày.

- Tiêu hao Đá Tiến Bậc Thánh Vật để tăng điểm Chúc Phúc. Điểm càng cao, tỷ lệ tiến bậc thành công càng cao.

- Tăng bậc sẽ mở Thánh Vật mới, nhận buff thuộc tính, kích hoạt kỹ năng Thiên Phú siêu cấp.

- Điểm Chúc Phúc Thánh Vật 4 bậc đầu sẽ không giảm, từ bậc 5 trở lên sẽ giảm 70% hiện tại vào 05:00 hàng ngày.

 

2. Các bậc Thánh Vật:

 • Bậc 1: Thái Dương Thánh Ấn

 

 • Bậc 2: Hàn Long Đinh

 

 • Bậc 3: Viễn Cổ Ma Tượng

 

 • Bậc 4: Hỏa Luân

 

 • Bậc 5: Lam Tinh Thánh Kính

 

 • Bậc 6: Ma Thần Chiến Phù

 

 • Bậc 7: Đèn Tu La

 

 • Bậc 8: Phật Tà Liên

 

 • Bậc 9: Kim Ngưu Thánh Ấn

 

 • Bậc 10: Thánh Hồ Lô

 

 • Bậc 11: Âm Dương Ma Nhãn

 

 • Bậc 12: Phong Thiên Ấn

 

3. Kỹ năng:

- Thánh Vật có 2 kỹ năng Thiên Phú mở theo bậc:

   

- Và 4 kỹ năng bị động kích hoạt và nâng cấp bằng sách kỹ năng:

   

   

 

4. Ảo hóa:

- Ảo hóa Thánh Vật nhận được khi mở bậc.

- Mỗi ảo hóa sẽ kích hoạt thiên phú riêng, khi sử dụng Thánh Vật sẽ nhận được skill thiên phú tương ứng.

 

Chúc Kiếm hữu chơi game Tinh Vân Kiếm vui vẻ.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ