Tải Game

[Tính năng] Tiên Thể

20/08/2019

1. Quy tắc:

- Cấp mở: Lv170 và tạo nhân vật được 8 ngày.

- Tiêu hao Đá Tiến Bậc Tiên Thể để tăng điểm Chúc Phúc. Điểm càng cao, tỷ lệ tiến bậc thành công càng cao.

- Tăng bậc sẽ mở Tiên Thể mới, nhận buff thuộc tính, kích hoạt kỹ năng Thiên Phú siêu cấp.

- Chúc Phúc Tiên Thể 4 bậc đầu sẽ không giảm, từ bậc 5 trở lên sẽ giảm 70% vào 05:00 hàng ngày.

 

2. Các bậc Tiên Thể:

 • Bậc 1: Thỏ Ngọc

 

 • Bậc 2: Yêu Tiên

 

 • Bậc 3: Gấu Xám

 

 • Bậc 4: Doanh Ngư

 

 • Bậc 5: Bạch Hổ

 

 • Bậc 6: Tất Phương

 

 • Bậc 7: Cửu Vĩ Hồ

 

 • Bậc 8: Diêu Ngư

 

 • Bậc 9: Toan Nghê

 

 • Bậc 10: Bạch Hạc

 

 • Bậc 11: Linh Dương

 

 • Bậc 12: Huyền Quy

 

 • Bậc 13: Bạch Viên

 

 • Bậc 14: Thương Ưng

 

3. Kỹ năng:

- Tiên Thể có 1 kỹ năng chủ động mở theo bậc:

- Và 4 kỹ năng bị động kích hoạt và nâng cấp bằng sách kỹ năng:

   

   

   

4. Ảo hóa:

- Ảo hóa Tiên Thể nhận được khi mở bậc.

- Mỗi ảo hóa sẽ kích hoạt thiên phú riêng, khi sử dụng Tiên Thể sẽ nhận được skill thiên phú tương ứng.

 

Chúc Kiếm hữu chơi game Tinh Vân Kiếm vui vẻ.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ