Tải Game

[HOT] Đua TOP 7 ngày (Phần 2)

28/08/2019

- Phần thưởng: Đá rèn bậc 5, Đá tăng bậc Pháp Bảo, Pháp Bảo Linh châu, Đá tinh luyện, KNB khóa, Bạc. Ngoài ra TOP 1, TOP 2, TOP 3 còn được nhận thêm những danh hiệu tương ứng.

      

Ngày này cũng là Ngày bạo kích Pháp Bảo, khi tăng bậc Pháp Bảo sẽ nhận được thêm 20% Bạo kích, giúp tăng lực chiến nhân vật.

 

- Phần thưởng: Đá rèn bậc 6, Đá tăng bậc Phi Phong, Linh châu Phi Phong, Đá tinh luyện, KNB khóa, Bạc. Ngoài ra TOP 1, TOP 2, TOP 3 còn được nhận thêm những danh hiệu tương ứng.

      

Ngày này cũng là Ngày bạo kích Phi Phong, khi tăng bậc Phi Phong sẽ nhận được thêm 20% Bạo kích, giúp tăng lực chiến nhân vật.

 

- Phần thưởng: Đá rèn bậc 6, Đá tăng bậc Khí Linh, Khí Linh Linh châu, Đá tinh luyện, KNB khóa, Bạc. Ngoài ra TOP 1, TOP 2, TOP 3 còn được nhận thêm những danh hiệu tương ứng.

      

Ngày này cũng là Ngày bạo kích Khí Linh, khi tăng bậc Khí Linh sẽ nhận được thêm 20% Bạo kích, giúp tăng lực chiến nhân vật.

 

Chúc Kiếm hữu chơi game Tinh Vân Kiếm vui vẻ.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ